Federace židovských obcí v ČR upozorňuje na antisemitské projevy českých muslimů
Autor: Lukáš Lhoťan | Publikováno: 17.06.2023 | Rubrika: Evropa
Ilustrace
Federace židovských obcí vydala Výroční zpráva o projevech antisemitismu v České republice za rok 2022, kde se píše o islamismu: "Do této kategorie spadají incidenty vycházející z ideologických pozic islámského extremismu. Vzhledem k umírněnosti (a nepočetnosti) místní muslimské komunity je tato kategorie velmi okrajová. Mezi antisemitskými incidenty jsou povětšinou zastoupeny silně nepřátelské výroky naplňující znaky démonizace či delegitimizace Státu Izrael."

Federace židovských obcí vydala Výroční zpráva o projevech antisemitismu v České republice za rok 2022, kde se píše o islamismu: "Do této kategorie spadají incidenty vycházející z ideologických pozic islámského extremismu. Vzhledem k umírněnosti (a nepočetnosti) místní muslimské komunity je tato kategorie velmi okrajová. Mezi antisemitskými incidenty jsou povětšinou zastoupeny silně nepřátelské výroky naplňující znaky démonizace či delegitimizace Státu Izrael."

A k roku 2022 autoři zprávy píši, že "v této kategorii se počet incidentů dlouhodobě pohyboval v řádu nižších jednotek. V roce 2022 je patrný výrazný výkyv s celkovým počtem 44 registrovaných incidentů (oproti sedmi incidentům v roce 2021, žádnému v roce 2020, jednomu v roce 2019 a třem v roce 2018). V této souvislosti je ovšem nezbytné uvést, že se nejedná o odraz celkové atmosféry v české muslimské komunitě, nýbrž o výsledek činnosti několika aktivních profilů na sociálních sítích, které v předchozích obdobích nepatřily mezi sledované zdroje. Všechny incidenty v této kategorii pocházejí z virtuálního prostředí a přibližně 30 % incidentů bylo zachyceno v květnu 2022, kdy na domácí i zahraniční scéně rezonovalo téma úmrtí a pohřbu Širín abú Aklahové."
 
Následně uvádějí autoři ukázku projevu protižidovské nenávisti na českých muslimských sociálních sítích, ale záměrně rozostřuji identitu jejich autorů: 

Ale to by jsme nesměli být mý s našimi zkušenostmi a znalostmi, kdo snadno poznal o jaký profil se na sociálních sítích jedná. Jde o profil Islámské nauky a islám v praxi :
 
V další části autoři zprávy zmiňují český islámský web E-islam.cz:
"článek na E‐islam.cz obsahující mj. následující tvrzení: „V uplynulých týdnech jsme ještě párkrát zažili přímé násilí proti Božímu Náboženství a jeho následovníkům, od bránění v uctívání na svatých místech v Palestině…/… Všichni si přece pamatujeme Irák po roce 2003, nebo Afghánistán po roce 2001. Nehovoříce o apartheidu a násilí v Palestině tehdy i nyní.“
Pro nás ovšem ani tak není zajímavý text, který vadí českým židům, jako spíše to, kdo stojí za oběma českými muslimskými medií? 
 
A zde to začíná být velmi zajímavé. Provozovatelem a "majitelem" obou českých muslimských médií je totiž český konvertita k islámu Lukáš (Alí) Větrovec, který se proslavil protižidovskými pátečními kázáními v brněnské mešitě. Zde je ovšem potřeba říci jasně a otevřeně, že on sám nebyl autorem oněch kázání - jak se to snažili prezentovat představitelé brněnské mešity (správně Islámská nadace v Brně), ale pouze četl český výklad arabského kázání, které připravili představitelé této mešity. Zde jsou záznamy z obou kázání:
 
 
Zde bych rád upozornil na to, že Lukáš Větrovec není klasický islamista nebo nevzdělaný člověk, jeho protižidovské postoje nejsou formovány postojem lůzy v ulicích, ale postojem akademika a stejně tak je formováno i jeho uvažování. Prakticky řečeno je to teoretik a akademik, který prostě nevnímá dopady svých teorií a názorů na prostou populací muslimů. Hovořím-li o tom, že je to akademik, je to faktické popsání stavu jeho pozice, kdy dosáhl nejen Mgr. titulu v religionistice, ale je veden mezi doktorandy na Univerzitě Komenského v Bratislavě:
 
Veřejný záznam o tom, že je web E-islam.cz majetkem Lukáše Větrovce:
 
Screen profilu Islámské nauky a islám v praxi na sociální síti Facebook, kde se hlásí k tomu, že jejich webem je E-islam.cz:
 
 
Jak je tedy vidět, tak Lukáš Větrovec a jeho mediální projekty jsou zdrojem konspiračních a protižidovských teorií v české muslimské komunitě. Osobně souhlasím s názorem českých židů, že jeho vliv na českou muslimskou komunitu je minimální a sám za sebe dodávám, že Lukáš Větrovec je hlavně teoretikem a nedomýšlí dopady toho co hlásá, možná má nějakou formu mírného autismu či jiné poruchy vnímání, ale faktem je, že zde usiluje o prosazování viděni světa, který se nutně musí střetávat s pohledem současné většiny evropském, a české, společnosti a tak vytváří riziko pro konflikty a střety. Historií a profilu Lukáš (Alího) Větrovce se budu věnovat v jiné analýze, podrobnosti k jeho osobě a historií české muslimské komunity naleznete i v mé knize: Islám & islamismus v České republice - 3. rozšířené vydání & fotogalerie.
 
Zdroje: Výroční zpráva o projevech antisemitismu v České republice za rok 2022 - Tisková zpráva k Výroční zpráva o projevech antisemitismu v České republice za rok 2022 - Uk.godaddy.com - Česká televize - Parlamentnilisty.cz 
 
O autorovi: Lukáš Lhoťan (1980) je zakladatel Nakladatelství Lukáš Lhoťan a nezávislý novinář, bývalý muslim a autor knih Ježíš Kristus a islám, Eurabia, Islám a islamismus v České republice, Cestujeme po Turecku, Arménský holocaust a dalších. Je absolventem dvou středních škol a absolovent bakalařského studia Teologické nauky na Univerzitě Palackého v Olomoucí. Jeho komentáře vycházejí v českých mediích (Konzervativní listy, Parlamentní listy, Reflex apod.) a jsou překládány i do cizích jazyků (angličtina, polština, ruština aj.) Od roku 1998 do roku 2010 byl spolupracovníkem předsedy českých muslimů Muneeba Hassana Alrawiho. Je absolventem poutě do Mekky a vzdělávacích kurzů o islámu saúdskoarabské World Assembly of Muslim Youth. V rámci svých cest navštívil opakovaně mnohé exotické země, například Saudskou Arábií, Jordánsko, Turecko, Gruzií, ale i například méně exotické Řecko, Srbsko, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Maltu a další.
 
Podílel se na projektu odhalování islámských extremistů v německé spolkové zemi Bavorsko (projekt byl ve spolupráci s bavorskou zemskou kontrarozvědkou Bayerisches Landesamt für Verfassungsschutz). Rovněž absolvoval studijní pobyt v USA The International Visitor Leadership Program (2010). Do svého veřejného zřeknutí se islámu v roce 2012 patřil k mediálně nejznámějším muslimům v České republice a také k propagátorům reformního islámu.
 
Prosím podpořte náš projekt!
Milí čtenáři, dlouhodobě je velkým problémem ekonomická neudržitelnost provozu našeho webu, kdy nás bojkotují vyhledávače i reklamní společnosti, čili příjmy jsou nízké a zdaleka nepokryjí náklady. Proto provoz našeho webu je možný hlavně díky obětavým dárcům, proto prosím podpořte provoz našeho unikátního webu.
 
Jak nám můžete pomoci?
Sdílejte naše články.
 
Nebo finančním darem:
Číslo účtu: 209672916 / 0600, Moneta Money Bank, Variabilní symbol: 001
IBAN: CZ90 0600 0000 0002 0967 2916
BIC (SWIFT): AGBACZPP
 
Případně kupte knihy (o imigraci a islámu) v našem e-shopu a šiřte je mezi přáteli: www.lukaslhotan.cz