Kritika islamu a prečo je dôležitá
Autor: Islamoklast | Publikováno: 03.06.2023 | Rubrika: Islám
Ilustrace
Jediným pravdepodobným vysvetlením je, že keďže islam sa bežne praktizuje na Blízkom východe a v Afrike, ľavičiari sa domnievajú, že by bolo „rasistické“ kritizovať ho, lebo mnohí jeho stúpenci majú hnedú pleť. Žiaľ, táto mentalita zatvára oči pred pravdou: že islam a biely konzervativizmus majú mnoho spoločného, preto nemá zmysel, aby ľavičiari chválili jeden a kritizovali druhý kvôli niečomu takému plytkému ako farba pleti.

Kritika islamu odohrávajúca sa na internete a mimo neho vyvolala veľa polemík. Spôsobila, že extrémistické skupiny (ako English Defence League) násilne útočia na moslimské komunity. Žiaľ, presadila spoločenské predsudky voči moslimom a vytvorila negatívny obraz vyznávačov islamu.

Dovoľte, aby som to ujasnil: tento článok nie je útokom na moslimov ako jednotlivcov. Meradlom človeka by mal byť obsah charakteru: jeho činov, správania a zaobchádzania s ostatnými. Človek, ktorý praktizuje islam, si nezaslúži menej úcty ako ateista, pohan, kresťan či hinduista, pokiaľ je na oplátku úctiví a zdvorilí.

Napriek tomu je od niektorých ľavicových politikov úmyselne ignorantské a naivné, keď islam slepo opisujú ako „náboženstvo mieru“. Prvým bodom rozporu s týmto tvrdením je samotný Korán. Korán je napísaný agresívnym a násilným štýlom a vyžaduje, aby islam praktizovali všetci a že tí, ktorí sa nepodriadia Alláhovej vôli, si zaslúžia byť zabití.

Korán schvaľuje násilie voči neveriacim

Doslovným arabským prekladom slova „islam“ je „podriadenosť“. Presadzuje islam ako vládnucu ideológiu; ideológiu, čo požaduje úplné podriadenie sa Alláhovmu slovu. Korán obsahuje približne 109 veršov, v ktorých sa uvádza, že neveriaci by mali byť zabití, napríklad:

Korán 9:14 – „Bojujte proti nim, Boh ich trápeniu podrobí vašimi rukami, do potupy ich uvedie, dá vám nad nimi zvíťaziť a uzdraví hrude ľudí veriacich.“

Korán 4:74 – „Nech bojujú na ceste Božej tí, ktorí si chcú kúpiť život budúci za život pozemský. A kto by bojoval na ceste Božej a bol by zabitý alebo premožený, tomu dáme odmenu obrovskú.“

Sahíh Bucharí (52:177) – Alláhov apoštol povedal, „Hodina nenastane skôr, než budete bojovať proti Židom a kameň, za ktorým sa bude skrývať Žid, nepovie: Ó moslim! Skrýva sa za mnou Žid, tak ho zabi.“

Keby bol islam mierumilovným náboženstvom, nevnucoval by stúpencom svoju vieru, pričom jedinou alternatívou by bola smrť.

Mierumilovná ideológia dáva svojim stúpencom možnosť odísť alebo nesúhlasiť. Keď sa Mao stal prezidentom Číny, zavraždil všetkých, ktorí išli proti komunistickej strane. Keď sa Hitler dostal k moci, zavraždil každého, kto sa odvážil postaviť nacistickej strane. Keď sa Stalin ujal vlády v Rusku, zavraždil tých, ktorí nesúhlasili s názormi jeho strany.

Nazývať islam náboženstvom mieru je nebezpečné a zjednodušujúce. (https://www.thedailybeast.com/gay-muslim-islam-is-no-religion-of-peace)

Právo šaría

Právo šaría je hlavným právom, podľa ktorého by sa mal islam praktizovať. Označuje sa ako „božské právo“, ktorým sa musia všetci riadiť. Niektoré z princípov práva šaría sú:

- odpadlík (ten, kto sa zriekne svojej islamskej viery) si zaslúži byť zabitý

- džihád, boj proti neveriacim, kým sa nestanú moslimami

- homosexuálov treba zabiť

- tí, ktorí sa dopustia cudzoložstva (muži alebo ženy), musia byť ukameňovaní na smrť

Ženy

Zaobchádzanie so ženami podľa práva šaría je hrozné.

Ak je žena sexuálne napadnutá, musí mať dvoch svedkov; ideálne dvoch mužov alebo jedného muža a dve ženy (lebo mužov názor má dvojnásobnú hodnotu ako ženský).

Korán (2:282) – A žiadajte svedectvo dvoch svedkov z mužov vašich, a ak nemáte dvoch mužov, tak vezmite jedného muža a dve ženy...

V islame sa so ženami zaobchádza ako s majetkom mužov. Žena nesmie opustiť svoj dom bez súhlasu svojho manžela. Muž si musí po dotyku ženy umyť ruky. Muž môže mať viacero manželiek (ale žena nesmie mať viacerých manželov). Muž môže zdediť dvojnásobok toho, čo zdedí jeho sestra. Muž môže udrieť svoju ženu, ak sa „dopustí neposlušnosti“. Žena je povinná spať so svojím mužom, kedykoľvek si to on želá.

Je logicky nezlučiteľné nazývať sa feministkou a podporovať islam, ale mnohé západné „feministky“ tvrdia, že islam je „feministické náboženstvo“, hoci je očividne mizogýnny.

Je Suis Charlie

V roku 2015 bolo napadnutých a zavraždených niekoľko novinárov a karikaturistov, ktorí pracovali v satirickom časopise Charlie Hebdo. To spôsobilo veľký rozruch po celom svete, keď sa tisíce ľudí postavili za novinárov, ktorí si absolútne nezaslúžili byť zavraždení za nakreslenie niekoľkých karikatúr. Podobne boli pobúrení aj členovia islamskej komunity, ale zároveň neboli nadšení z toho, že ich prorok bol zobrazený ako predmet posmechu.

Ľudia boli zavraždení za kreslenie karikatúr.

Navonok by to väčšina ľudí určite opísala ako hrozné a nevhodné. Ale keďže tieto karikatúry zosmiešňovali islam, vyvolali veľkú diskusiu. Prečo? Prečo islam, údajne mierumilovná ideológia, schvaľuje vraždenie tých, ktorí sa vysmievajú z jeho proroka?

Lebo Mohamed je stelesnením dokonalosti.

Je to Alláhov vyvolený posol; príklad, o ktorý by sa mali usilovať všetci moslimovia. Mohamed strávil trinásť rokov kázaním islamu Mekkčanom, potom sa presťahoval do Mediny a zaútočil na tých, ktorí sa neriadili Alláhovým slovom.

Ak by bol islam skutočne mierumilovným náboženstvom, moslimovia by sa jednoducho dobromyseľne zasmiali a pokračovali by vo svojom živote. Bolo by im to jedno. Nerozčuľovali by sa tak nad karikatúrami, lebo by svoje náboženstvo a silu Alláha považovali za niečo, čo je nad tým. (Lebo ak v niečo pevne veríte, budete sa starať o malicherné názory iných ľudí? Nie je vaša viera dosť silná na to, aby ste ustáli tých, ktorí s ňou nesúhlasia? Prečo sa tak starať o to, čo si myslia iní, až do takej miery, že ich zavraždíte?)

To však nemôže byť pravda, lebo Mohamed schvaľoval zavraždenie každého, kto sa odvážil porušiť Alláhovo slovo. Vraždenie ľudí, ktorí sa vysmievajú alebo zosmiešňujú proroka, je ospravedlnené v Koráne.

Politici, umelci a iné náboženské osobnosti sú zosmiešňovaní neustále. Videl som nespočetne veľa nelichotivých obrázkov Ježiša na blahoželaniach a podobne. Ale nikto sa nehnevá viacej ako zbožný moslim, ktorý počuje, že o jeho prorokovi sa hovorí hanlivo.

„Mohamed je narcista, pedofil, masový vrah, terorista, mizogýn, chlipník, vodca sekty, šialenec, násilník, mučiteľ, úkladný vrah a drancovník.“

Tento citát pochádza od bývalého moslima Aliho Sinu, ktorý ponúkol 50 000 dolárov každému, kto by na základe islamských textov dokázal, že sa mýli.

Odmena zostala nevyzdvihnutá.

Teroristi

Členovia ISIS, Al-Šabáb, Boko Haram a Al-Kájdy sa riadia doslovným výkladom Koránu. Sú to skutoční nasledovníci islamu: tí, ktorí praktizujú posolstvá, čo Mohamed šíril, keď odišiel do Mediny a dobyl mesto. Ayaan Hirsí Alí, bývala stúpenkyňa islamu a obhajkyňa práv žien, v rozhovore uviedla, že členovia ISIS sa riadia Mohamedovými posolstvami a učením, ktoré šíril v Medine.

Ale aj kresťanstvo je zlé

Jedným z argumentov proti kritike Koránu je, že aj biblia obsahuje násilné posolstvá a odsudzuje homosexuálov. To je pravda, ale je to irelevantný argument, lebo nič nemení na skutočnosti, že islam je ideológiou násilia. Nič to nemení na Koráne, ani to nezískava na dôveryhodnosti ako tvrdenie, lebo biblia a Korán sú dve odlišné knihy. Tvrdenie, že niečo je „rovnako zlé“ ako niečo iné, nemení skutočnosť, že to pôvodné niečo je tiež „zlé“.

Ale kvôli argumentom prijmime aj pravdivý fakt, že biblia je prastarou knihou plnou otroctva, incestu, genocídy a podobne (čo určite je). Prečo tu kresťanstvo nie je „terčom“?

- kresťanstvo sa v súčasnosti nevyužíva v takom masovom celosvetovom rozsahu na presadzovanie svojich názorov medzi masami

- kresťania, ktorí sa do bodky riadia svojou knihou, nevytvárajú militantné skupiny a nevraždia nevinných ľudí (kresťan, ktorý sa doslovne riadi bibliou, je známy ako adventista siedmeho dňa).

- kresťanské teroristické útoky väčšinou páchajú osamelí teroristi, nie organizovaná skupina schopná kedykoľvek zničiť budovy alebo pripraviť o život

- ženy, ktoré vyznávajú kresťanstvo, sa nemusia zahaľovať od hlavy po päty. Mníšky, ktoré to robia, tak robia z vlastného rozhodnutia (aby sa stali mníškou a nasledovali Kristovo slovo), nie z donútenia.

- „prorok“ kresťanstva, Ježiš Kristus, bol mierumilovný hipisácky tesár, ktorý (údajne) robil zázraky. Nebol vojenským vodcom a nenaplnil vzťah s dieťaťom sexom

- kresťanstvo si prešlo jednou z najdôležitejších fáz v dejinách ľudského myslenia – európskym osvietenstvom. Osvietenstvo presadilo slobodu a sekularizmus, vďaka čomu sa Židia a kresťania stali tolerantnejšími voči iným názorom.

Áno, predtým kresťanstvo ľuďom vnucovalo mnohé svoje autoritárske hodnoty. Po osvietenstve sme však videli ich rýchly ústup. Preto sa krajiny, v ktorých kedysi vládla kresťanská ideológia, stali sekulárnejšími. Osvietenstvo presadzovalo spoločensky libertariánske ideály, pokiaľ ide o náboženstvo. Keby si islam prešiel vlastným osvietenstvom, táto vláda islamského teroru by sa pravdepodobne skončila. Tento článok obsahuje zaujímavý odsek:

Kresťanský terorizmus nedefinuje kresťanstvo, rovnako ako islamský terorizmus by sa nemal považovať za definíciu moslimov. Je však úplne nerozumné a nečestné popierať, že terorizmus založený na presvedčení odvodenom z kresťanského učenia existuje. Áno, kresťanské učenie sa líši. Mnohé kresťanské ideológie sú krásne a láskyplné. Iné sú škodlivé a teroristické.

Teraz si tam dosaďte islam:

Je však úplne nerozumné a nečestné popierať, že terorizmus založený na presvedčení odvodenom z islamského učenia existuje. Áno, islamské učenie sa líši. Mnohé islamské ideológie sú krásne a láskyplné. Iné sú škodlivé a teroristické.

Prečo vyššie uvedená veta vyvoláva toľko kontroverzií?

Martin Luther King nasledoval kresťanstvo a kázal mier. Malcolm X nasledoval islam, kázal sebaobranu a tvrdil, „nemali by sme sa báť čeliť násiliu násilím.“ Vo svojom zmýšľaní bol oveľa bojovnejší a neoblomnejší (tak ako prorok Mohamed, ktorý trval na tom, aby jeho stúpenci boli vybavení zbraňami ako formou „sebaobrany“).

Až keď Malcolma X vylúčili z organizácie Národ islamu (ktorej členovia ho zabili) prijal integráciu a akceptoval, že ľudia všetkých etnických skupín a náboženstiev, či bez vyznania, by mali spolunažívať v mieri. Nanešťastie, vtedy už bolo neskoro.

Keď ku vašim dverám prídu Svedkovia Jehovovi, aby šírili slovo Kristovo a nesúhlasíte s nimi, odídu. Moslim vás podľa svojej knihy môže zabiť.

Liberálni pokrytci

Patriarchát, homofóbia, násilie spôsobené zbraňami, trest smrti, podriadenosť žien, teokracia, nacionalizmus. Všetky tieto pojmy sa zvyčajne spájajú s krajne pravicovými ideálmi. Je prekvapením, že tieto názory obhajuje aj islam?

Prečo ľavičiari kritizujú bielych kresťanských konzervatívcov, ale chvália radikálnych stúpencov islamu, keď je ich filozofia podobná?

Nedáva to zmysel.

Jediným pravdepodobným vysvetlením je, že keďže islam sa bežne praktizuje na Blízkom východe a v Afrike, ľavičiari sa domnievajú, že by bolo „rasistické“ kritizovať ho, lebo mnohí jeho stúpenci majú hnedú pleť. Žiaľ, táto mentalita zatvára oči pred pravdou: že islam a biely konzervativizmus majú mnoho spoločného, preto nemá zmysel, aby ľavičiari chválili jeden a kritizovali druhý kvôli niečomu takému plytkému ako farba pleti.

Krajina s právom šaría je extrémistickým republikánskym americkým ideálom. Kde vládnu muži a ženy zostávajú doma a podriaďujú sa svojim manželom. Homosexuáli môžu byť zabití (dokonca ani nie uväznení; ale zabití). Krajine vládne „svätá“ učebnica, nie sekulárna demokracia. Krajina stavia islamské hodnoty nad všetko, preto je proti internacionalizmu. Krajina nedovoľuje ľuďom piť alkohol, ani používať drogy na rekreáciu.

Preto je dôležité pozerať sa na veci také, aké sú, nie také, ako ich „vnímate“.

Ak je islam taká mierumilovná ideológia, prečo sa toľko ľudí bojí proti nemu vystúpiť? Prečo je bezpečnejšie vystupovať proti nemu anonymne než verejne?

Každému, kto chce naozaj zistiť, či je islam mierumilovný alebo nie, radím, aby si prečítal Korán. Korán je solídnym dôkazom toho, že islam je násilná, fašistická ideológia. Sú v ňom k dispozícii všetky dôkazy (a to ste ešte nečítali hadísy – pozn. prekl.).

Posun vpred?

Duchovnosť a náboženstvo prinášajú mnohým radosť a útechu. Modliť sa a recitovať upokojujúce mantry sa dá aj bez toho, aby sme sa riadili knihou, čo propaguje fašistické ideály. Človek môže ľahko uctievať božstvo, umývať si nohy pred modlitbou a postiť sa bez toho, aby sa riadil knihou napísanou vojvodcami pred viac ako tisíc rokmi. Žijeme v 21. storočí. Mnohé z minulosti sme už zanechali. Otroctvo, rasovú segregáciu, vzájomné boje v jaskyniach.

Prečo sa musíme držať prehistorických textov, ktoré hlásajú násilie a nenávisť?

Autor: Anonthinker47. Překladatel: Islamoklast.

Převzato z Islamoklast.blogspot.com

Původní zdroj: Freethinkersincognito.wordpress.com

 

Děkujeme všem, kdož nás podporujete. právě díky vaší podpoře se nám daří monitorovat šíření islámu v ČR. Prosím nepodceňujte hrozbu islamizace České republiky! Jsme dnes jediná skupina aktivistů, která v ČR trvale již mnoho let monitoruje šíření islámu, islamismu a projevy islámského extremismu. 

 

Jak nám můžete pomoci?

Sdílejte naše články.

 

Nebo finančním darem:

Číslo účtu: 209672916 / 0600, Moneta Money Bank, Variabilní symbol: 001

IBAN: CZ90 0600 0000 0002 0967 2916

BIC (SWIFT): AGBACZPP

 

Přečtěte si více informací o mešitách a muslimech v České republice a Evropě:

Uzbekistánští muslimové otevřeli v Praze nové kulturní centrum. Muslimů v Praze je stále více ...

V roce 1922 bylo v Německu 1 800 muslimů a dnes jsou jich miliony! To v ČR nechceme!

Proč mají čeští muslimové utajovanou mešitu v Tuchoměřicích u Prahy?

Muslimům se podařilo zachránit mešitu v Praze Libni a ještě k tomu získali podporu od státu Kuvajt

Český muslim provozuje v Praze islámské centrum propagující islámský fundamentalismus

Nová mešita v Praze! Celý projekt financují němečtí muslimové ....

Vzniká u Brna arabsko-muslimské městečko? nebo jde jen o snahu arabských investorů vydělat?

Muslimská modlitebna a hřbitov v Olomouci. Islám se šíři dál a dál ...

Islám & islamismus v České republice - 3. rozšířené vydání

Druhá mešita v Brně - informace

Česka vláda nás chce umlčet a chce omezit šíření informací o hrozbě islamizace a masové migrace!

Kdo jsme, proč a za co bojujeme? Islamizace je realitou a hrozbou pro naší společnost

Takíja - Pravda, lež a přetvářka v arabsko-islámské společnosti - opět v prodeji!

Třetí vlna – islamizace, masová migrace a Rusko