Ruská vláda kritizuje porušování práv muslimů, Cikánu a židů v České republice
Autor: Redakce | Publikováno: 26.07.2023 | Rubrika: Evropa
Ilustrace
Podle Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace se stav lidských práv v České republice zhoršuje a hlavními skupinami obyvatel, jejíž práva jsou v České republice údajně porušované, jsou muslimové, Romové a židé. Ve zprávě se například píše: Poradní výbor k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin (ACFC) zdůraznil, že nenávist se v Česku projevuje především vůči muslimům, migrantům a Romům. Zejména poznamenala, že těžiště těchto projevů se přesunulo od nenávisti vůči Romům k protimuslimské a protiimigrantské rétorice. Výbor také poukázal na negativní postoje převládající v části české společnosti vůči některým etnickým skupinám, které podporují i výroky mainstreamových politiků. To zase přispívá k zastrašující atmosféře, v níž se skupiny obyvatel patřící k národnostním menšinám bojí dovolávat svých práv a nehlásí se k etnické příslušnosti při sčítáních.

Podle Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace se stav lidských práv v České republice zhoršuje a hlavními skupinami obyvatel, jejíž práva jsou v České republice údajně porušované, jsou muslimové, Romové a židé. 

Citujeme ze zprávy dostupné na internetu: 

Česko má chronické problémy, které úřady země nehodlají řešit, místo toho se zapojují do destruktivních zahraničněpolitických akcí, včetně interakce s Ruskem. Poslední roky znamenají pokračující „skluz“ Prahy, která nastínila otázky lidských práv jako jednu ze svých domácích i zahraničně politických priorit, k rusofobnímu kurzu, který často nabývá agresivních forem „války“ s pomníky sovětských vojáků, stejně jako k otevřenému očišťování nacistických spolupachatelů.

Mezinárodní lidskoprávní monitorovací orgány zaznamenaly v ČR výskyt rasistických myšlenek a předsudků, rasově motivovaných trestných činů, zejména útoků na majetek, vyhrožování Romům, Židům, migrantům a aktivistům národnostních menšin a také útoky na ně. Mimo jiné byl zaznamenán strach většiny obětí oznámit trestné činy na nich spáchané, což vede k podcenění relevantních ukazatelů ve výkaznictví orgánů činných v trestním řízení.

Výbory proti mučení, pro odstranění rasové diskriminace a Výbor pro lidská práva tak vyjádřily znepokojení nad tím, do jaké míry se rasistické a nenávistné myšlenky, předsudky a stereotypy šíří na veřejnosti především prostřednictvím sociálních sítí, CERD uvedl, že takovou rétoriku používali čeští politici a veřejné osobnosti včetně poslanců, starostů měst a členů vlády. Média hrají důležitou roli v šíření rasistických stereotypů a předsudků vůči menšinovým skupinám. Často dochází k tomu, že novináři, kteří se snaží nezávisle a nestranně informovat o otázkách migrace, čelí hrozbám a tlaku radikálů. HRCttee poznamenal, že média se používají k posílení stereotypních předsudků založených na etnické příslušnosti nebo náboženství.

Podobné obavy vyjádřila Evropská komise proti rasismu a nesnášenlivosti (ECRI) v říjnu 2020. ECRI zejména poznamenává, že nenávistný postoj k muslimům, migrantům a Židům je v zemi rozšířený a během posledních pěti let se islamofobie a nálady proti imigrantům staly charakteristickým znakem politických diskusí. Přestože Česká republika nebyla svědkem teroristických útoků islamistických teroristických organizací ani následků migrační krize z roku 2015, země zaznamenala nízkou míru tolerance vůči těmto dvěma skupinám obyvatel.

Poradní výbor k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin (ACFC) zdůraznil, že nenávist se v Česku projevuje především vůči muslimům, migrantům a Romům. Zejména poznamenala, že těžiště těchto projevů se přesunulo od nenávisti vůči Romům k protimuslimské a protiimigrantské rétorice. Výbor také poukázal na negativní postoje převládající v části české společnosti vůči některým etnickým skupinám, které podporují i výroky mainstreamových politiků. To zase přispívá k zastrašující atmosféře, v níž se skupiny obyvatel patřící k národnostním menšinám bojí dovolávat svých práv a nehlásí se k etnické příslušnosti při sčítáních.

Romská otázka zůstává i přes četné iniciativy českých úřadů nevyřešená. Tato národnostní menšina je považována za největší v Česku (podle údajů shromážděných vládou ČR za rok 2020 žije v zemi přibližně 150 až 300 tisíc Romů, což představuje 1,4 až 2,8 % populace). Situace drtivé většiny Romů je poměrně obtížná: asi polovina je integrována do české společnosti, zbytek spadá do kategorie „sociálně vyloučených“, to znamená, že nemají stálé zaměstnání, žijí převážně ze sociálních dávek a v mnoha regionech republiky v „uzavřených“ čtvrtích (takových „ghett“ je asi 600), které se nacházejí především v Ústeckém kraji a v krajích nad Labem. Podle Kanceláře ombudsmana pro lidská práva v ČR se počet takto sociálně znevýhodněných oblastí v poslední době téměř ztrojnásobil. Je třeba poznamenat, že negativní vztah k Romům je pevně zakořeněn v myslích značné části Čechů.

Zdroje: Mid.ru - Twitter

Děkujeme všem, kdo nás podporujete. právě díky vaší podpoře se nám daří monitorovat šíření islámu v ČR. Prosím nepodceňujte hrozbu islamizace České republiky! Jsme dnes jediná skupina aktivistů, která v ČR trvale již mnoho let monitoruje šíření islámu, islamismu a projevy islámského extremismu. 

 

Jak nám můžete pomoci?

Sdílejte naše články.

 

Nebo finančním darem:

Číslo účtu: 209672916 / 0600, Moneta Money Bank, Variabilní symbol: 001

IBAN: CZ90 0600 0000 0002 0967 2916

BIC (SWIFT): AGBACZPP

 

Přečtěte si více informací o mešitách a muslimech v České republice a Evropě:

Uzbekistánští muslimové otevřeli v Praze nové kulturní centrum. Muslimů v Praze je stále více ...

V roce 1922 bylo v Německu 1 800 muslimů a dnes jsou jich miliony! To v ČR nechceme!

Proč mají čeští muslimové utajovanou mešitu v Tuchoměřicích u Prahy?

Muslimům se podařilo zachránit mešitu v Praze Libni a ještě k tomu získali podporu od státu Kuvajt

Český muslim provozuje v Praze islámské centrum propagující islámský fundamentalismus

Nová mešita v Praze! Celý projekt financují němečtí muslimové ....

Vzniká u Brna arabsko-muslimské městečko? nebo jde jen o snahu arabských investorů vydělat?

Muslimská modlitebna a hřbitov v Olomouci. Islám se šíři dál a dál ...

Islám & islamismus v České republice - 3. rozšířené vydání

Druhá mešita v Brně - informace

Česka vláda nás chce umlčet a chce omezit šíření informací o hrozbě islamizace a masové migrace!

Kdo jsme, proč a za co bojujeme? Islamizace je realitou a hrozbou pro naší společnost

Takíja - Pravda, lež a přetvářka v arabsko-islámské společnosti - opět v prodeji!

Třetí vlna – islamizace, masová migrace a Rusko