"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Doporučujeme: Základy islámského práva aneb co by měl člověk vědět o islámu

Zobrazit celý článek

Učebnice představuje základní instituty a pojmy spojené s islámským právem. Úvodní část obsahuje stručnou zmínku o vzniku islámu a některých důležitých momentech historického vývoje islámského světa. Výklad se dále věnuje pramenům islámského práva, islámským právním školám a islámským teoriím státu. Druhá velká část učebnice pojednává o nejdůležitějších odvětvích islámského práva – rodinném právu, dědickém právu, trestním právu a finančním právu; připojena je také krátká zmínka o islámském soudnictví. Na závěr je pro lepší orientaci doplněn krátký slovník vybraných cizích pojmů.

Autor: Redakce | Publikováno: 5.4.2022 | Islám | 374 čtenářů

Stručný přehled stavu ukrajinské muslimské komunity

Zobrazit celý článek

Muslimové tvoří zhruba 1% z ukrajinské populace. Jde převážně o Tatary a příslušníky turkistických národů. Byť mnozí muslimové se na Ukrajinu přestěhovali v dobách SSSR, tak základ muslimské komunity na Ukrajině položili právě tatarští muslimové již před několika staletími. Nejvíce muslimů je na Krymu, což je území dnes připojené k Ruské federaci.

Autor: Redakce | Publikováno: 29.3.2022 | Evropa | 467 čtenářů

Význam súry Al-Kawthar v Koráne

Zobrazit celý článek

Na základe tohto veľmi krátkeho úseku textu, jedného z mnohých s celkom odlišným pôvodom, ktoré boli neskôr zostavené do knihy v súčasnosti známej ako „Korán“, sa dajú demonštrovať takmer všetky princípy a metódy historicko-kritického výkladu textu. Moslimovia ho bežne chápu tak, že tri verše súry 108 sú narážkou na udalosť v živote Mohameda, ktorý je teda považovaný za adresáta tohto naliehavého zjavenia. Ten, „kto nenávidí ťa“ (šániˈaka), spomínaný vo verši tri, je z tohto pohľadu jeho protivník, ktorého Boh očividne preklial. Ale prejdime si teraz túto súru verš po verši, aby sme si ukázali niektoré textové a výkladové problémy celej svätej knihy islamu a aby sme ponúkli možné vysvetlenia: obvyklé súčasné preklady sa často zakladajú v podstate na výkladovom chápaní klasickej (sekundárnej) islamskej kultúry komentárov, a preto sú ako také len špekuláciami či príkladmi na objasnenie.

Autor: Robert M. Kerr | Publikováno: 17.3.2022 | Evropa | 251 čtenářů

Hrozba radikalizace: Terorismus, varovné signály a ochrana společnosti

Zobrazit celý článek

Anotace: Publikace se věnuje aktuálním otázkám radikalizace, extremismu a terorismu, které jsou prioritou vnitřní bezpečnosti většiny států světa, protože bezprostředně ohrožují obyvatelstvo i základní pilíře demokratické společnosti. Přibližuje čtenářům nové jevy a trendy, ale také příčiny rostoucího násilí, které akutně ohrožuje země Evropské unie a nejzákladnější lidské právo, tedy právo na život.

Autor: Redakce | Publikováno: 12.3.2022 | Knihy | 215 čtenářů

4 články (1 stránka)
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také
Výklad Koránu

Základy islámu a jejich výklad

Stručný životopis zakladatele islámu

Islám a terorismus

Súmrak európskej civilizácie - Barbari sa zmocňujú Európy
Články autora
Průzkum
Je v EU diktatura? Maďarský parlament se staví proti diktatuře EU. Jak to vidíte Vy? Je v EU diktatura?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
Český obránce Vídně proti Turkům roku 1683